Πιστοποίηση ISO 9001:2008

Η ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ είναι πιστοποιημένη με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 από το φορέα LETRINA Α.Ε. και λειτουργεί βάσει εσωτερικού εταιρικού Οδηγού Διαχείρισης Ποιότητας.

Η εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας στους τομείς:

«Σχεδιασμός, Διαχείριση και Αξιολόγηση Έργων Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων- Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, Προσωπικότητας και Επιλογή Προσωπικού- Οργάνωση Εκδηλώσεων και Δράσεων Δημοσιότητας»

Σύμβουλοι

Διοργάνωση Εκδηλώσεων

Επικοινωνία

Μάρνη 56 και Καρόλου, Αθήνα, 10437

Τηλ: (+30) 210.52.32.044

Fax: (+30) 210.52.32.048

E-mail: info[at]neoanalysis.eu

E-mail: info[at]guidance.gr