Ενδεικτικά Έργα

  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: Προσωρινή και κυκλική μετανάστευση: εμπειρίες, πρακτικές τρέχουσας πολιτικής και μελλοντικές επιλογές στην Ελλάδα, μέσα στα πλαίσια δράσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (ΕΔΜ) σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης 2010
  • ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ: Σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας και μετεξέλιξης του θεσμού της Οριζόντιας Δράσης των ΓΔ των ελληνικών ΤΕΙ στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντια Δράση Δικτύωσης των Γραφείων Διασύνδεσης
  • ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ: Σύνδεση Πρακτικής Άσκησης – Δράσεων Καταπολέμησης Ανεργίας των Νέων
  • ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Μελέτη Αξιολόγησης της Πορείας του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του Έργου του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς
  • Γ.ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ: Αξιολόγηση των Πράξεων «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία- Δράσεις για τους μαθητές» και «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία- Δράσεις Διά Βίου Μάθησης για τους Ενήλικες» (ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ)
  • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Εξωτερική Αξιολόγηση των Πράξεων του έργου : «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από Απόσταση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9
  • ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ)
  • ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη των διαδικασιών που υλοποιεί η Μονάδα Β3 της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για την Παρακολούθηση και τη Διαχείριση Δράσεων στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στην Έρευνα
  • ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ: Σύμβουλος Υποστήριξης για την ολοκλήρωση των έργων του ΕΠΕΑΕΚ από το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ): Ανάπτυξη και Βελτίωση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών του ΕΑΠ
  • University of Montreal: Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου «International Conference of Intelligent Tutoring Systems” (ITS 2012)
  • ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ- Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων: Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου “New Horizon in Industry, Business and Education” 2011
  • ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ: Σωστή και ασφαλή οδική συμπεριφορά και τα αίτια τροχαίων ατυχημάτων
  • Μ.Ε.Τ.Ε.: Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 14001
  • ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΑΛΕΞ & ΑΝΑΣΤ Α.Ε.: Ανάπτυξη συστήματος ποιότητας κατά ISO 9001:2008
  • ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ: Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000
  • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Δημιουργία Θεματικών Πυλών

Σύμβουλοι

Διοργάνωση Εκδηλώσεων

Επικοινωνία

Μάρνη 56 και Καρόλου, Αθήνα, 10437

Τηλ: (+30) 210.52.32.044

Fax: (+30) 210.52.32.048

E-mail: info[at]neoanalysis.eu

E-mail: info[at]guidance.gr