Υπηρεσίες Ιδιωτικού Τομέα

  • Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας
  • Έρευνα αγοράς
  • Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου
  • Αναπτυξιακά προγράμματα/επιδοτήσεις
  • Προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας προς χρηματοδότηση του επιχειρηματικού σχεδίου
  • Εξυγίανση και αναδιάρθρωση εταιρειών
  • Υπηρεσίες συμβούλου πρόσληψης και εκπαίδευσης προσωπικού
  • Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων
  • Ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων λογισμικού  • Σχεδιασμός επικοινωνιακής στρατηγικής
  • Τοποθέτηση εταιρείας, προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά
  • Σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση ενεργειών προώθησης
  • Σχεδιασμός επικοινωνίας με κρατικούς φορείς, κοινωνικούς εταίρους και κοινωνικές ομάδες
  • Στοχευμένη δικτύωση με πιθανούς συνεργάτες, πελάτες και εκπροσώπους του Τύπου
  • Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008
  • Οργάνωση εκδηλώσεων κάθε είδους: συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, εκθέσεων
  • Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση των εκδηλώσεων
  • Ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης
  • Μηχανοργάνωση
  • Δράσεις προβολής και διαφήμισης
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008
  • Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000)
  • Συστήματα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
  • Συστήματα διαχείρισης ασφαλείας πληροφοριών
  • Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Συστήματα διαχείρισης αλυσίδας τροφοδοσίας (logistics supply chain management)
  • Ανάπτυξη συστημάτων διαχειριστικής επάρκειας τελικών δικαιούχων ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ
  • Εκπαίδευση στελεχών
  • Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008
  • Υπηρεσίες επιλογής προσωπικού μέσω της χορήγησης τεστ, συνεντεύξεων και αξιολόγησης υποψηφίων
  • Διαχείριση προσωπικού και αναδιοργάνωση ανθρώπινου δυναμικού
  • Μελέτη εταιρικού οργανογράμματος
  • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Συμβουλευτική προσωπικότητας
  • Διάγνωση κλίσεων, ταλέντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων

Σύμβουλοι

Διοργάνωση Εκδηλώσεων

Επικοινωνία

Μάρνη 56 και Καρόλου, Αθήνα, 10437

Τηλ: (+30) 210.52.32.044

Fax: (+30) 210.52.32.048

E-mail: info[at]neoanalysis.eu

E-mail: info[at]guidance.gr